neděle 30. března 2014

Vše je systém

Všimli jste si toho, že vše je systém? Soubor souvisejících částí. Třeba taková kniha je úžasný systém. Soubor svázaných stránek, ve kterých je ukryt text, který na sebe navazuje tak, jak jsme zvyklí knihu číst. A podle rozlišovacích úrovně pak i každá stránka je systém. Vlastně i každé vlákno papíru je systém. Záleží jak se na to díváte.

I text je systém. Písmena tvoří slova, ty věty a ty pak odstavce. Vyprávění je systém. V hodině jsme se zaměřili na pohádku o perníkové chaloupce. Jednotlivé věty představovaly prvky systémy. Jejich vztahy pak vyplynuly především z obsahu a významu jednotlivých vět.

Za domácí úkol jsme měli provést podobnou analýzu další pohádky. Narazil jsem ale na řadu problémů. Jaké vztahy jsou důležité a jaké zanedbávám? Měl jsem problém držet se jednoduchého standardu pro určení vazeb mezi větami. Zvláštní mi přišlo, že vazeb mám opravdu málo, oproti třeba již zmíněné perníkové chaloupce. Chtěl bych jich mít víc, ale jaké? Pokračování (i s grafem) příště…

Žádné komentáře:

Okomentovat