neděle 30. března 2014

“Mulťák:” Záhadné 15% pravidlo

Analyzoval jsem data z etiket 14 multivitaminových ovocných šťáv, nektarů a nápojů. Moje zjištění? Ve všech je stejné množství přidaných vitamínů. Pouze u vitaminu A alternuje mezi 0,12 mg a 0,24 mg na 100 ml a u vitaminu C mezi 12 mg a 24 mg na 100 ml. U všech ostatních vitaminu jsou data shodná. Jen se liší zastoupení vitamínů.

Nezáleží tedy na tom, kolik výrobek stojí. Ani kolik v sobě obsahuje cukru, ovocné složky, umělých sladidel. Všechny obsahují totožné množství přidaných vitamínů, u většiny z nich to je 15% doporučené denní dávky. Stejně tak to ale hovoří o původu vitamínů v těchto nápojích: Jsou uměle přidané. Žádný ze 14 vzorků se neskládá pouze z přírodních surovin, nýbrž vždy obsahuje uměle přidané vitamíny.

To v praxi znamená, že když si koupíte mulťák s myšlenkou na zdravé vitamíny, zkonzumujete relativně vysoké množství cukru (u 100% šťáv je tento cukr přirozeným obsahem, jinak je přidaný) a případně umělých sladidel, abyste doplnili vitaminy, které jste mohli přijmout jako tabletku a zapít sklenicí vody. Anebo lépe, mohli jste je získat ve vyvážené stravě z jiných potravin.

Otázkou zůstává, proč je množství těchto vitaminů stejné. Je to legislativou EU? ČR? Nebo je to dáno prefabrikovanými aditivy, které se dávkují v přesně daném množství a které si všichni výrobci kupují ze stejného zdroje?

Graf závislosti ddd na ceně

Graf ukazuje závislost doporučených denních dávek vitamínů na ceně produktu. Ostatní vitaminy, pokud jsou v džusu obsazeny, mají ve 100 ml 15% doporučené denní dávky, kopírují tedy průběh vitaminu E. Z grafu je jasně vidět, že množství vitaminu je nezávislé na ceně.

Žádné komentáře:

Okomentovat