neděle 30. března 2014

Sítě, nejen sociální

Síť, graf, je celek propojených uzlů. Je to vlastně zase systém. Soubor vrcholů propojených hranami. Z pohledu matematiky je to velmi cenná věc. Zejména pro modelování. Můžeme vytvářet modely složitých systémů a díky tomu snadněji usuzovat o chování systému.

Problém sedmi mostů města Královce je již dávno vyřešen. Díky síti. Co ale právě ty sociální sítě? Může nám být pohled na sociální síť jako na graf k něčemu užitečné? K něčemu lepšímu než k roztřídění svých přátel do různých skupin?

Capture

Určitě, zkuste si provést analýzu svých facebookových přátel na WolframAlpha a sjeďte si až do části, kde máte z přátel vytvořenou síť. Podle ní máte přátele rozřazené do jednotlivých kategorií, které odpovídají termínům z teorie grafů. Pak vidíte, kteří z vašich přátel jsou uvnitř vaší sítě přátel, kdo naopak na okraji. Kdo v síti nejvíce lidí spojuje a kdo mezi nimi vytváří mosty. Dokázali byste taková data využít v praxi? A jak?

Žádné komentáře:

Okomentovat