pondělí 8. září 2014

Závěrečné myšlenky k datové žurnalistice

Uběhl semestr, ve kterém jsme si hráli na datové žurnalisty. Myslím, že většina věcí, které jsme si o ní řekli, patřila obecně do žurnalistiky. A zmáčknout tolik informací do jediného kurzu nelze. Nicméně nechápu, proč jsem si tu neodlišnost datové žurnalistiky uvědomil až teď. Hlavní rozdíl, který v datové žurnalistice spatřuji, je důraz na zpracování a vizualizaci "velkých" dat. Vlastně nevím, jak ta data mám nazvat. Ona totiž nejsou velká ve smyslu Big data. Ale nejspíš jsou strukturovaná a na jejich zpracování použiji specializovaný nástroj, matematiku a grafy. Toť asi můj pokus o popsání těch dat.

Moje snažení stát se datovým žurnalistou a napsat alespoň pidičlánek mi nadlouho uvízne v hlavě. Hlavně asi to, jak jsem se kvůli vlastní neschopnosti přiřadit tomu dostatečnou důležitost dostal do skluzu. A taky ta chvíle, když se vyučující Šlerka zeptal, co na těch datech shledávám zajímavé, a nepřišlo mi na nich asi nikdy nic moc zajímavé a jen jsem žasl, co na nich vidí ostatni.

Je jasné, že byť mám technicky k DŽ blízko, nemám pro ni nejspíš vlohy. Nejlepší by bylo, kdybych stál na straně jeji konzumace. Dovedu ocenit pěkné grafy a štve mně, když jiné používají špatné měřítko. Ale vymýšlet pěkné grafy je mnohem obtížnější, než jsem si myslel.

Na závěr mi z hodin uvízla ještě jedna důležitá otázka datové i nedatové žurnalistiky: "Co tím chcete říct?" Tu si ponesu jako standartu ma vrcholu mých znalostí, které si z kurzu odnáším.