úterý 20. října 2015

#dataviz2015 #2 Cizinci v ČR pomocí SW

Jako druhý úkol jsme již pracovali se surovými daty z ČSÚ. Připravil jsem dva grafy (bohužel mapa se mi nepodařila). Částečně navazují na předchozí hodinu.

Na prvním grafu máme možnost vidět celkový počet cizinců v ČR v závislosti na čase, který je rozdělen na dvě části – cizinci z EU a cizinci ze států mimo EU. Opět jsem pracoval s agregovanými daty od ČSÚ, protože se měnily státy EU (Bulharsko, Rumunsko, Chorvatsko).

Z grafu je patrné, že od roku 2008 je počet cizinců v ČR víceméně stejný, a že cizinci mimo EU již nepřicházejí (navazuji na graf z minulého úkolu). Nahrazují je cizinci z EU.

V druhém grafu jsem se proto zaměřil na roční přírůstek/úbytek v těchto kategoriích.

Můžeme vidět, že po roce 2008 počet cizinců ze zemí mimo EU stále klesá, zatímco ze zemí EU se po propadu obrátil k nárůstu.

Žádné komentáře:

Okomentovat