úterý 20. října 2015

#dataviz15 #1 Cizinci v ČR rukou

Za první úkol jsme dostali nahodit rukou pár grafů podle obdržených dat. Data ukazovala počet cizinců v ČR v jednotlivých letech podle země původu. Pro první graf jsem se rozhodl využít agregovaná data o počtech cizinců z EU a ostatních zemí v jednotlivých letech.

Graf - cizinci EU/Non-EU

Vodorovná osa představuje počet cizinců pocházejících mimo EU, svislá ty z EU. V grafu jsou pak zaznamenány jednotlivé roky. Lze tedy vidět poměr cizinců v jednotlivých letech.

Několik prvních “křížků” vypadalo slibně – naznačovalo přímou úměru – tedy, že poměr cizinců z EU/non-EU se v čase nemění. Od roku 2009 ale nastal zvrat a graf se stal obtížně čitelným. Cizinci ze zemí mimo EU v čase začali z ČR odcházet (že by následek hospodářské krize?) a tak se naznačená přímka otočila v hokejku směrem vzhůru. Kdyby graf dělal člověk na počítači, asi by viděl všechna data najednou a nepřišlo by mu to jako dobrý nápad. Moje počáteční radost z přímé úměry byla pokažena.

Jako druhý graf jsem si vybral 3 země EU, ze kterých je v ČR nejvíce cizinců: Slovensko, Německo, Polsko a vynesl jsem na graf počty cizinců z těchto zemí v závislosti na čase.

 

Graf PL, SK, DE

Zde pak není co řešit. Je vidět, že po roce 2010 se růst počtu Slováků v ČR po zakolísání po roce 2008 obnovil, zatímco počet Němců a Poláků po roce 2010 spíše stagnuje.

Žádné komentáře:

Okomentovat